Договір про надання послуг

ФОП Світлана Куземська, що надалі іменований як «Басейн»  з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Відвідувачу), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 

  1. Предмет договору

1.1. Згідно з даним Договором Басейн бере на себе зобов’язання надати послуги (далі по тексту  – Послуги) Відвідувачу, а Відвідувач зобов’язується оплатити Басейну за надання Послуги на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Перелік послуг, що надаються згідно з цим Договором та їх вартість наведено в Додатку №1 – Тарифи надання послуг.

1.3. Перелік та обсяг Послуг, що замовлені Відвідувачем та надаються  Басейном передбачено у Замовленні, що є Додатком №3 до цього Договору та підписується Відвідувачем.

1.3.1. У випадку продовження строку дії послуг, Відвідувач здійснює їх оплату за цінами, що зафіксовані в Додатку №1, що діє на момент оплати послуг, та в строки, що передбачені п. 3.6. цього Договору. В такому випадку, строк дії послуг продовжується після оплати без повторного підписання Додатку №3.

1.3.2. у випадку, якщо Відвідувач замовляє та оплачує інший пакет послуг, ніж той, що був замовлений, Додаток №3 підписується в новій редакції.

1.4. Послуги надаються Басейном у приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пасічна 87, в басейні  «Водан», яке надалі іменується басейн «Водан».

 

  1. Умови надання послуг.

2.1. Кожному відвідувачу (або групі Відвідувачів) після підписання Замовлення та оплати послуг Басейном надаються клубна картка члена басейну “Водан” (надалі – Абонемент) за допомогою якого відбувається облік обсягу наданих послуг Відвідувачу. Для оформлення абонементу підписанням Замовлення (Додаток №3) Відвідувач надає свою згоду та можливість здійснити фотографічний знімок Відвідувача.

2.2. Наявність у Відвідувача правильно оформленого абонементу є обов’язковою умовою для надання послуг Відвідувачу, якому виданий цей абонемент.

2.3. Абонемент видається Басейном Відвідувачу, або групі Відвідувачів після оформленої заявки та здійсненої оплати надання послуг.

2.4. Відвідувач зобов’язаний користуватися отриманим Абонементом особисто. Забороняється передавати абонемент третім особам.

2.5. З метою найбільш раціонального та ефективного розподілу часу для надання Послуг, Басейном вводиться попередній запис для користування окремими видами Послуг та запроваджується розклад (графік) надання окремих видів Послуг, який є вільному доступі на рецепції у адміністратора і з яким Відвідувач має можливість ознайомитись в будь-який час роботи басейну «Водан».

2.6. Відвідувач має право користуватися послугами протягом строку та в обсязі відповідно до здійсненої оплати.

2.7. Якщо Відвідувач не користувався послугами або не в повному обсязі користувався послугами протягом строку, що встановлений для користування послугами (за який здійснено оплату), строк користування такими послугами не продовжується і не переноситься. Подальше користування Послугами після закінчення строку їх надання можливо лише після наступної оплати таких послуг.

2.8. Басейн має право відмовити у подальшому наданні послуг та\або не допускати на територію басейну “Водан” Відвідувачів, якщо:

2.8.1. Є ознаки, що Відвідувач перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

2.8.2. Відсутня оплата за надання Послуг або у Відвідувача є заборгованість за надані послуги згідно з цим Договором.

2.8.3. Відвідувач не сплатив штрафні санкції, що передбачені Розділом 6 цього Договору.

2.8.4. У Відвідувача відсутня спеціалізована форма  одягу, яка є обов’язковою для відвідування басейну “Водан” згідно з п.1.3 та 2.2   Правил поведінки на території басейну «Водан», що є Додатком №2 до цього Договору.

2.8.5. Відвідувач систематично (три рази та більше) порушував Правила поведінки на території басейну «Водан», що є Додатком №2 до цього Договору.

2.8.6. Відвідувач не надав медичної довідки про стан здоров’я, або наявні ознаки захворювання, що можуть становити небезпеку для інших Відвідувачів.

2.8.7. Відвідувач має намір зайти на територію басейну “Водан” з домашніми улюбленцями.

2.9. У випадку, якщо у зв’язку з відмовою у надання послуг та\або не допуском на території басейну “Водан” з підстав, що наведені в п. 2.8. цього Договору Відвідувач не скористався послугами в повному обсязі, вартість таких послуг Відвідувачу не повертається, строк надання таких послуг не продовжується.

2.10. Басейн має право тимчасово відмовити у наданні послуг та надати їх пізніше у випадку, якщо:

2.10.1  Відвідувач замовив пакет послуг, який передбачає групові відвідування згідно з затвердженим графіком, але у групі відсутні вільні місця.

2.10.2. Якщо в приміщенні басейну перебуває велика кількість Відвідувачів (більше 30 осіб).

2.11. Басейн має право відмовити від продовження строку надання послуг у випадку, якщо Відвідувач не здійснив оплати за продовження надання послуг до закінчення строку надання вже замовленого пакету послуг (згідно з п. 3.6. Договору).

 

  1. Вартість Договору та порядок розрахунків

3.1. Вартість послуг фіксується в Додатку №1 до цього Договору.

3.2. Басейн має право в односторонньому порядку змінювати вартість послуг, шляхом викладення Додатку №1 в новій редакції. Вартість послуг вважається зміненою після розміщення Додатку№1 в новій редакції на сайті http://vodan.lviv.ua/umovy-ta-pravyla/ .

Вартість Послуг, що замовлені та оплачені Відвідувачем не змінюється.

3.3. Оплата Послуг здійснюється Відвідувачем у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу на поточний рахунок Басейна.

3.4. Оплата за надані Послуги здійснюється у національній валюті України – гривні.

3.5. Відвідувач оплачує Послуги на умовах передоплати до початку надання послуг.

3.6. Якщо Відвідувач оплатив пакет надання послуг, та бажає продовжити строк їх надання, оплата на повторний строк надання послуг вноситься не пізніше останнього дня строку дії вже замовленого пакету послуг.

 

  1. Права і обов’язки Відвідувача

4.1.      Відвідувач має право:

4.1.1 У повному обсязі користуватися послугами, що надаються Басейном відповідно до даного Договору;

4.1.2. Отримувати консультації та звернутись за кваліфікованою допомогою до Адміністраторів Басейну з метою забезпечення найбільш ефективного та безпечного користування наданими Послугами;

4.1.3.   Надавати Басейну пропозицію щодо вдосконалення якості та ефективності надання Послуг;

4.1.4  Одержати від Басейну  Абонемент в порядку, визначеному цим Договором;

4.1.5. Змінити вид та\або обсяг Послуг шляхом підписання Замовлення в новій редакції. У випадку зміни виду та\або обсягу Послуг, що відповідно до Додатку №1 мають більшу вартість Відвідувач зобов’язаний провести відповідну доплату.

4.2.      Відвідувач зобов’язаний:

4.2.1. Оплатити Послуги, що надаються Басейном у повному розмірі відповідно до умов цього Договору

4.2.2. Дотримуватися заходів безпеки та «Правил поведінки на території спортивного басейну  «Водан», що є Додатком №2 до цього Договору.

4.2.3. Входити до басейну “Водан” за своїм абонементом та не передавати його у користування іншим особам.

4.2.4. У випадку запровадження Басейном розкладу (графіку) надання окремих видів Послуг або введення попереднього запису для користування Послугами відповідно до п. 2.5. цього Договору, дотримуватися зазначених умов;

4.2.5. Не заходити у басейн «Водан» у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, не приносити та не розпивати спиртні напої; на території басейну «Водан»;

4.2.6. Надати відомості Басейну  про свій стан здоров’я від сімейного лікаря у формі довідки, не приступати до заняття у разі поганого або різкого погіршення самопочуття;

4.2.7. У випадку надання послуг неповнолітнім особам надати письмову згоду батьків або опікунів про відвідування басейну «Водан»  неповнолітніх відвідувачів;

4.2.8. Дотримуватися загальноприйнятих норм етики та моралі, з повагою ставитись до обслуговуючого персоналу Басейну та інших відвідувачів.

4.2.9. Не здійснювати фотозйомку та запис відео на території басейну без згоди Басейну

4.2.10 Не проводити індивідуальні тренування з іншими клієнтами басейну, а також не займатися на території басейну будь-якою іншою господарською діяльністю

4.2.11. Дотримуватися графіку роботи та часу перебування на території басейну “Водан”. Входити та виходити в час, що вказаний у Правилах поведінки на території спортивного басейну Водан, що є Додатком №2  до цього Договору (п. 1.7. та 1.9. Правил ).

4.2.12. У випадку порушення умов цього Договору та\або Правил поведінки на території спортивного басейну  «Водан» на першу вимогу Басейну залишити території басейну “Водан”. В такому випадку вартість оплачених Відвідувачем послуг Басейном не повертається.

 

  1. Права і обов’язки Басейну

5.1.      Басейн має право:

5.1.1. Надавати  послуги особисто або залучати для надання Послуг, передбачених даним Договором, інших осіб на умовах цивільно-правових договорів;

5.1.2.  Відмовити у надання послуг та\або не допустити  Відвідувача на території басейну “Водан” у випадках, передбачених цим Договором;

5.1.3. Вимагати залишити басейн “Водан” Відвідувача, який не виконує вимоги цього Договору, “Правил поведінки на території спортивного басейну  «Водан»

5.1.4 Укладати в інтересах Відвідувача угоди з третіми особами щодо страхування Відвідувача;

5.1.5. Закрити басейн та не надавати Послуги у святкові та санітарні дні з компенсуванням Відвідувачу часу невикористаних Послуг у формі надання послуг у інші дні;

5.1.6. Закрити басейн та не надавати Послуг у зв’язку із здійсненням ремонтних, профілактичних та/або інших заходів з компенсуванням Відвідувачу часу невикористаних Послуг у інші дні;

5.1.7. Попереджати Відвідувачів про закінчення строку надання послуг за 3 дні до його закінчення шляхом телефонного дзвінка або повідомленням за допомогою смс.

 

5.2.      Басейн зобов’язаний:

5.2.1. Організувати роботу басейну «Водан»;

5.2.2. Повідомити Відвідувача про попередній запис для користування Послугами, у випадку запровадження такого порядку відповідно до п. 1.4 даного Договору, шляхом розміщення відповідної інформації на дошці оголошень басейну «Водан».

5.2.3. Видати Відвідувачу Абонемент відповідно до умов цього Договору;

5.2.4. Організувати надання Послуг на належному професійному рівні, дотримуватися загальноприйнятих норм етики та моралі.

5.2.5. Попередити Відвідувача за 3 (три) дні до початку виконання заходів, передбачених  п.п. 5.1.5 та 5.1.6 шляхом публікації відповідного оголошення на сайті http://vodan.lviv.ua/

 

  1. Відповідальність Сторін

6.1. Збитки, завдані Відвідувачу невиконанням або неналежним виконанням цього Договору Басейном, підлягають відшкодуванню у повному обсязі Басейном, якщо такі збитки заподіяні з вини Басейну. Басейн звільняється від відшкодування збитків у разі, якщо належне виконання Договору виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили;

6.2. Відвідувач несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду Басейну. Відвідувач зобов’язаний відшкодувати вартість знищеного чи пошкодженого майна Басейну з вини Відвідувача;

6.3. Відвідувач несе відповідальність за збереження наданих йому ключів від шафки, та абонементу на разове відвідування.

6.3.1. У випадку втрати ключа від шафки Відвідувач зобов’язаний відшкодувати Басейну його вартість в розмірі 51.00 грн. (п’ятдесят одна гривня).

6.3.2. У випадку втрати абонементу на разове відвідування Відвідувач зобов’язаний відшкодувати Басейну його вартість в розмірі 50.00 грн.(п’ятдесят гривень).

6.4. За паління на території басейну “Водан” Відвідувач зобов’язаний сплатити штраф в розмірі 500.00 грн. (п’ятсот гривень) за кожен факт такого порушення.

6.5. За порушення пунктів 1.2. 1.12. 1.19., 2.2., 3.2., 4.4., 4.5. “Правил поведінки на території басейну «Водан», що є Додатком №2 до цього Договору Відвідувач зобов’язаний сплатити штраф в розмірі 100.00 грн. (сто гривень) за кожен факт такого порушення.

6.6. Басейн не несе відповідальності за збереження одягу та особистих речей Відвідувача, які знаходяться у шафах для одягу;

6.7. За порушення Відвідувачем п. 2.3. «Правил поведінки на території басейну «Водан», що є Додатком №2 до цього Договору Відвідувач сплачує штраф, на користь Басейну, у розмірі 5000 грн. (п’ять тисяч гривень), при повторному порушенні – Басейн залишає за собою право відмовити Відвідувачу у подальшому наданні послуг.

6.8. Басейн не несе відповідальність за збереження особистих речей Відвідувачів, залишених в шафках для зберігання речей чи в інших місцях на території басейну “Водан”, крім камер схову, що знаходяться на рецепції.

6.9. Відповідальність за травмування та стан свого здоров’я несе Відвідувач.

6.10. Басейн не несе відповідальність за порушення цього Договору та\або не надання послуг, якщо це пов’язано зі порушенням у забезпеченні басейну “Водан” комунальними послугами та якщо це пов’язана з настанням обставин непереборної сили.

 

  1. Форс-мажорні обставини

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за затримку або невиконання зобов’язань за цим Договором, обумовлених обставинами, що виникли всупереч волі і бажанню Сторін, і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, пожежі, стихійні лиха, блокаду, ембарго, землетруси, повені, а також відключення водопостачання, газопостачання та/або електромереж, що стались не з вини Басейну;

7.2 У випадку, якщо у Басейну виникли обставини непереборної сили, Басейн зобов’язаний повідомити Відвідувача шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті басейну «Водан» та безпосередньо  при вході до басейну «Водан».

7.3. Свідоцтво, видане відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили;

7.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, даний Договір може бути розірваний Басейном  та Відвідувачем шляхом направлення повідомлення іншій Стороні

 

  1. Порядок вирішення спорів

8.1. У разі виникнення спорів між Сторонами за цим Договором, Сторони вживатимуть заходів для їх вирішення шляхом переговорів між собою. Досудовий порядок вирішення спорів між Сторонами є обов’язковим.

8.2. У випадку недосягнення згоди при вирішенні зазначених спорів шляхом переговорів вони розглядаються судом відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. Прикінцеві положення

9.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання Відвідувачем Замовлення (Додаток №3 до цього Договору) або здійснення оплати за надання послуг. Вчинення Відвідувачем таких дій вважається акцептом публічної оферти укласти Договір на умовах, зазначених вище.

9.2. Договір діє до припинення його за взаємною згодою Сторін, або Басейном в односторонньому порядку.

9.3. Басейн має право припинити цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Відвідувача не пізніше, ніж за день до бажаної дати припинення Договору.

9.5. Сторони погодили, що у Замовленні вказуються номер телефону та\або адреса електронної пошти Відвідувача. Будь-які повідомлення що надіслані на такі контактні дані вважаються повідомленнями, що надісланими Відвідувачу.

9.6. Басейн має право в односторонньому порядку змінити умови цього Договору, шляхом викладу цього Договору в новій редакції. Зміни набирають чинність та є обов’язковими для Сторін з моменту розміщення нової редакції цього Договору на сайті http://vodan.lviv.ua.

9.7. Басейн має право в односторонньому порядку змінити Правила поведінки на території спортивного басейну «Водан», що є Додатком №2 до цього Договору шляхом викладу їх в новій редакції. Зміни набирають чинності та є обов’язковими для Сторін з моменту розміщення нової редакції Правил поведінки на території спортивного басейну «Водан» на сайті http://vodan.lviv.ua/.

9.8. Відвідувач, підписуючи Замовлення, надає згоду на обробку, зберігання та використання власних персональних даних, отриманих на паперових носіях і в електронному вигляді згідно норм Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року за № 2297-VI, Басейн зобов’язується притримуватись принципів та правил обробки персональних даних, конфіденційності, та забезпечувати захист таких персональних даних під час їх обробки та зберігання. Відвідувач, шляхом підписання Замовлення підтверджує, що він повідомлений про включення Басейном його персональних даних до бази персональних даних Відвідувачів(Клієнтів) і ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

  • Реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:                                                                         ВИКОНАВЕЦЬ:

 

Фізична особа підприємець

Світлана Куземська,

вул. Пасічна,129, м. Львів, 79036,

ідентифікаційний № ЄДР 2743701648,

п/р № 26007053811437

в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 325321

тел: 068-617-54-94, 093-014-60-18

__________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

_____________________ С. Куземська

 

м.п.